ذاکرالحسین سیدعلی پورجعفری

اطلاع رسانی مراسمات

ذاکرالحسین سیدعلی پورجعفری

اطلاع رسانی مراسمات

زعناوین جهان مرثیه خوان ما را بس

چون نامه جرم ما به هم پیچیدندکربلایی سیدعلی پورجعفری

چون نامه ی جرم ما به هم پیچیدند

بردند وبه میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی

مارا به محبت علی بخشیدند
کانال ذاکرالحسین سیدعلی پورجعفری در تلگرام

@seyyedalipoorjafari313

ذاکرالحسین سیدعلی پورجعفری

زعناوین جهان مرثیه خوان ما را بس

یارب به علی سینجلی را برسان

درمانده منم شاه ولی را برسان

آندم که عجل دامن عمرم گیرد

قبل از ملک الموت علی را برسان


یاعلی